ΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Whistleblower Protection Act

Αριστείδης Δανίκας

BluePrint Greece

13/04/2023

Κάλεσμα για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Συνθήκης για τους Whistleblowers

  1. Εισαγωγή

Το Whistleblowing είναι ένα ζωτικό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επιτρέπει σε άτομα να αποκαλύπτουν ανάρμοστη συμπεριφορά, απάτη ή παράνομες δραστηριότητες που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Η σημασία του whistleblowing δεν μπορεί να υποτιμηθεί, καθώς λειτουργεί ως μηχανισμός λογοδοσίας και διασφάλισης των συμφερόντων του κοινού. Ωστόσο, παρά τον κρίσιμο ρόλο της στην καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση υποθέσεων καταγγελίας (IBA). Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να εξασφαλιστεί πλήρης προστασία για τους καταγγέλλοντες, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης ειδικά αφιερωμένης στην προστασία των πληροφοριοδοτών.

  1. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Ρυθμιστικές Αρχές

Οι ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμούς και προκλήσεις υποδομής όταν χειρίζονται υποθέσεις καταγγελίας. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ανεπαρκείς πόρους, περιορισμένα νομικά πλαίσια, ανεπαρκή προγράμματα κατάρτισης και πολιτισμικούς φραγμούς που αποθαρρύνουν την υποβολή εκθέσεων. Για παράδειγμα, ο Mbiyavanga (2023) υπογραμμίζει πώς διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μπορούν να ασκήσουν επιρροή στις τοπικές αρχές για να εμποδίσουν τις έρευνες σε υποθέσεις υψηλού προφίλ ή να καταστείλουν στοιχεία που παρουσιάζονται από καταγγέλλοντες.

Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να εμποδίσουν την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, επειδή υπονομεύουν την ικανότητα συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και την επαρκή προστασία των μαρτύρων (AlHamimat 2022). Επιπλέον, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την ανωνυμία και την ασφάλεια των καταγγελιών κατά τη διάρκεια νομικών διαδικασιών, τα πιθανά αντίποινα από τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να αποτρέψουν τα άτομα από το να μιλήσουν ενάντια στη διαφθορά.

  1. Ο ρόλος ενός διεθνούς ρυθμιστή για την προστασία των πληροφοριοδοτών

Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, καθίσταται απαραίτητη η σύσταση μιας διεθνούς ρυθμιστικής αρχής αφιερωμένης αποκλειστικά στην προστασία των καταγγελιών. Αυτός ο κεντρικός οργανισμός θα μπορούσε να συνεργαστεί με τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές για να συντονίζει απρόσκοπτα τις διασυνοριακές υποθέσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα μηχανισμούς υποστήριξης τόσο για άτομα που αναφέρουν όσο και για ερευνητικούς φορείς (Chowdhury 2022).

Στο παρελθόν, υπήρξαν πολλές εκκλήσεις για διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, (IMF 1998 International Cooperation κατά της Διαφθοράς), οικονομικές, ενεργειακές και επισιτιστικές κρίσεις. (WEF 2023) Μια διεθνής ρυθμιστική αρχή θα χρησιμεύσει ως κόμβος γνώσης όπου οι βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των καταγγέλλων μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ των χωρών. Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών ρυθμιστικών αρχών στον χειρισμό υποθέσεων καταγγελιών. Με την προώθηση της συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών, μια διεθνής ρυθμιστική αρχή θα δημιουργούσε ένα ενιαίο μέτωπο κατά της διαφθοράς.

  1. Οφέλη από τη θέσπιση διεθνούς συνθήκης για τους πληροφοριοδότες

Η δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης που επικεντρώνεται ειδικά στην προστασία των καταγγέλλων προσφέρει πολλά οφέλη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρώτον, προωθεί τη συνέπεια και την τυποποίηση σε διάφορα νομικά συστήματα, διασφαλίζοντας ότι οι καταγγέλλοντες προστατεύονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση (Kholisoh & Suswoto 2022). Μια τέτοια συνθήκη θα παρείχε περαιτέρω ένα πλαίσιο για την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης σε νόμιμους υποψηφίους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ανησυχίες για αντίποινα.

Αυτή η εναρμόνιση επιτρέπει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα άτομα που σκέφτονται να σφυρίξουν, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις προκλήσεις δικαιοδοσίας που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Επιπλέον, η προληπτική παρακολούθηση, η αναφορά και η δημόσια έκθεση που διευκολύνονται από μια διεθνή συνθήκη μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος (Mbiyavanga 2023). Ενθαρρύνοντας την αναφορά και παρέχοντας ισχυρή προστασία για τους καταγγέλλοντες, οι πρακτικές διαφθοράς μπορούν να αποκαλυφθούν αμέσως, οδηγώντας σε έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη πιο σημαντικών ζημιών.

Επιπλέον, η καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής προστασίας των καταγγέλλων έχει βαθιές οικονομικές επιπτώσεις. Η μείωση των πρακτικών διαφθοράς επιτρέπει στους πόρους που διατίθενται για παράνομες δραστηριότητες να ανακατευθύνονται προς επωφελείς προσπάθειες όπως η ανάπτυξη υποδομών ή τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Κατά συνέπεια, αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της συνολικής εμπιστοσύνης του κοινού στους θεσμούς διακυβέρνησης και προωθεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

  1. Οφέλη από τη θέσπιση θεώρησης έκτακτης ανάγκης για πληροφοριοδότη σε κίνδυνο

Ένα από τα κύρια εμπόδια που συναντούν οι καταγγέλλοντες είναι η διαμονή σε εχθρικές χώρες όπου οι ενέργειές τους αντιμετωπίζονται με σοβαρά αντίποινα. Αυτό περιλαμβάνει δολοφονίες, απειλές για τη σωματική ασφάλεια και την ευημερία τους, απώλεια εργασίας ή βιοπορισμού, ακόμη και νομική δίωξη. Αυτά τα εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο για τους καταγγέλλοντες να εμφανιστούν και να αποκαλύψουν πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να αποκαλύψουν παρανομίες.

Η θέσπιση αυτής της συνθήκης θα δημιουργήσει ένα τυποποιημένο σύστημα μέσω του οποίου οι καταγγέλλοντες θα μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο σε χώρες που έχουν δεσμευτεί να τους προστατεύουν από βλάβη. Με την ενοποίηση των προσπαθειών σε διεθνή κλίμακα, αυτή η συνθήκη θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι η προστασία των πληροφοριοδοτών δεν είναι μόνο κρίσιμη αλλά και παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως βασικό συστατικό των συστημάτων δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο.

  1. Ο Ρόλος των Πρεσβειών στην Επεξεργασία Αιτήσεων

Βάσει της προτεινόμενης συνθήκης διεθνούς οργανισμού, οι πρεσβείες των συμμετεχουσών χωρών θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία των αιτήσεων απευθείας από καταγγέλλοντες ή συγγενείς οργανισμούς που τους εκπροσωπούν και ζητούν μετεγκατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι πρεσβείες θα χρησιμεύουν ως σημεία επαφής για άτομα που αντιμετωπίζουν άμεσους κινδύνους λόγω των σημαντικών δραστηριοτήτων αποκάλυψης.

Οι πρεσβείες θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την αξιολόγηση της νομιμότητας κάθε αίτησης που λαμβάνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων που περιγράφονται στη συνθήκη. Αυτή η διαδικασία θα διασφάλιζε τη χορήγηση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης σε άτομα που μπορούν να επιδείξουν πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλεια και την ευημερία τους, καθώς και να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των διασυνοριακών χωρών από τις οποίες ζητούν άσυλο.

Με την παροχή βίζας έκτακτης ανάγκης μέσω πρεσβειών των συμμετεχουσών χωρών, αυτή η πρόταση επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία προσέγγιση για την προστασία όσων αποκαλύπτουν αδικήματα και διαφθορά. Η εφαρμογή αυτής της πρότασης όχι μόνο θα ενίσχυε την ασφάλεια και την ευημερία των καταγγελιών, αλλά θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην προώθηση της λογοδοσίας και των ηθικών πρακτικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

  1. συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η καταγγελία πληροφοριών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως. Ωστόσο, οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη υποθέσεων ανάρμοστης συμπεριφοράς. Για να αντιμετωπιστούν συνολικά αυτά τα εμπόδια και να προστατευθούν επαρκώς οι καταγγέλλοντες σε διεθνή κλίμακα, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης αφιερωμένης αποκλειστικά στην προστασία των πληροφοριοδοτών.

Με τη θέσπιση μιας διεθνούς ρυθμιστικής αρχής για την προστασία των καταγγέλλων ως μέρος αυτού του πλαισίου συνθήκης, ο συντονισμός μεταξύ των τοπικών αρχών γίνεται πιο αποτελεσματικός, ενώ δημιουργούνται μηχανισμοί υποστήριξης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ασφάλειας όσων καταγγέλλουν παραπτώματα.

Ο πιθανός αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συνθήκη στην καταπολέμηση της διαφθοράς είναι σημαντικός. Θα προωθούσε τη συνέπεια, την τυποποίηση και τη συνεργασία μεταξύ των εθνών, ενώ θα μείωνε

πρακτικές διαφθοράς και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Τελικά, η δημιουργία μιας διεθνούς συνθήκης για τους καταγγέλλοντες θα ήταν ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς παγκοσμίως.

βιβλιογραφικές αναφορές

Μονάδα Νομικής Πολιτικής και Έρευνας του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου, “Λειτουργούν οι νόμοι περί καταγγελίας; Μια παγκόσμια μελέτη για την προστασία των πληροφοριοδοτών”. https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=49c9b08d-4328-4797-a2f7-1e0a71d0da55

Mbiyavanga, S. (2023). Καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του διεθνούς επενδυτικού δικαίου. Journal of Anti-Corruption Law, 3(1). https://doi.org/10.14426/jacl.v3i1.1257

Al-Hamimat, M. (2022). Ποινική προστασία για μάρτυρες και καταγγέλλοντες εγκλημάτων διαφθοράς υπό το φως του ιορδανικού νόμου περί ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς αριθ. (13) του 2016 και των τροποποιήσεών του. Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal Studies, 3(3), 253–270. https://doi.org/10.15849/zujjls.221130.13

Chowdhury, A. (2022). Η βιωσιμότητα και η δυνατότητα των ανταγωγών που βασίζονται στη διαφθορά σε υποθέσεις ISDS βάσει συνθηκών στο πλαίσιο των δικαστηρίων ICSID. Erasmus Law Review, 15(1). https://doi.org/10.5553/elr.000227

ΔΝΤ (1998). Διεθνής συνεργασία κατά της διαφθοράς.  https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf

WEF (2023). Συνεργασία σε έναν κατακερματισμένο κόσμο https://www.weforum.org/press/2023/01/cooperation-in-a-fragmented-world-addressingpressing-crises-tackling-future-challenges/

Kholisoh, B. B., & Suswoto. (2022). Έκδοση από την Εθνική Αστυνομία της Ινδονησίας δραστών διαφθοράς από την Ινδονησία, βάσει των νομικών διατάξεων του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματικής Αστυνομίας (ICPO-INTERPOL). Kajian Hukum, 7(1), 1-ttps://doi.org/10.37159/kh.v7i1.3

Babita Deokaran (2021). Νότια Αφρική. https://www.blueprintforfreespeech.net/en/prize/recipients/2021/babita-deokaran

Patricia Mashale (2022). Νότια Αφρική. https://www.blueprintforfreespeech.net/en/prize/recipients/2022/patricia-mashale

More From This Category

diavlos.grnet.gr – ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗ: Ο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ

diavlos.grnet.gr – ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΊΗΣΗ: Ο ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, τα αντίποινα κατά των Μαρτύρων δημοσίου συμφερόντων έχουν εξελιχθεί. Η αποσιώπηση όσων λένε την αλήθεια κατά της διαφθοράς στον τόπο εργασίας προωθεί περαιτέρω τη διαφθορά. Η χρήση της στρατηγικής αγωγής κατά της δημόσιας συμμετοχής (SLAPP) έχει...

Διαβάστε Περισσότερα
opengov.ellak.gr – Παγκόσμια Διαφθορά και Δημόσια Ακεραιότητα:  Ο Ανθρώπινος Παράγοντας | 11 – 12 Ιουνίου 2024

opengov.ellak.gr – Παγκόσμια Διαφθορά και Δημόσια Ακεραιότητα:  Ο Ανθρώπινος Παράγοντας | 11 – 12 Ιουνίου 2024

Ο Αριστείδης Δανίκας, Ιδρυτής της ΜΚΟ Ελευθερία του λόγου, σε συνεργασία με την Αμερικανική ΜΚΟ Whistleblowers of America, διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο : Παγκόσμια Διαφθορά και Δημόσια Ακεραιότητα:  Ο Ανθρώπινος Παράγοντας. (Global Corruption And Public Integrity : The Human Factor).

Διαβάστε Περισσότερα
Πρωτοφανή SLAPPs που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν ανεξάρτητα ΜΜΕ και δημοσιογράφους στην Ελλάδα.

Πρωτοφανή SLAPPs που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν ανεξάρτητα ΜΜΕ και δημοσιογράφους στην Ελλάδα.

Μια σειρά από πρόσφατες αγωγές SLAPP έπληξαν ανεξάρτητους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. SLAPPS  - Στρατηγικές Αγωγές κατά της Συμμετοχής του Δημοσίου  - είναι ένας τύπος νομικής αγωγής που έχει σχεδιαστεί για να αποκλείσει τα μέσα...

Διαβάστε Περισσότερα
Επαναξιολόγηση της ασφάλειας των πλήρους δυνατοτήτων αυτοοδήγησης της Tesla υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων

Επαναξιολόγηση της ασφάλειας των πλήρους δυνατοτήτων αυτοοδήγησης της Tesla υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων

Αφηρημένη: Το όνειρο των πλήρως αυτόνομων οχημάτων πάντα συνοδευόταν από ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές επιπτώσεις τους στην ασφάλεια. Η τραγωδία του 2019 που περιελάμβανε ένα όχημα Tesla που παρέσυρε σε αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα το θάνατο και τους...

Διαβάστε Περισσότερα
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΔΙΠΤΩΣΕΩΝ Whistleblower: ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΠΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΔΙΠΤΩΣΕΩΝ Whistleblower: ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΠΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κρίση, στρες και ανθρώπινη ανθεκτικότητα Garrick, Jacqueline και Martina Buck. 2020. «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΔΙΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ...

Διαβάστε Περισσότερα
Optimized by Optimole
error: Content is protected !!