Ποιοι είμαστε

οι ΑΞΙΕΣ ΜΑς

“Η αρχαἰα Ελλἀδα και ιδιαίτερα Αθήνα και Σπάρτη, θεωρείται η γενέτειρα της δημοκρατίας”.

 

 • Η Ελευθερἰα του Λὁγου, προηγηθείς Blueprint για την Ελλάδα, είναι μια φιλανθρωπική οντότητα με διεθνείς δράσεις, που υποστηρίζει σθεναρά τη Διακήρυξη για τη Φυλετική και τη Φυλετική Προκατάληψη και το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης.
 • Οι έρευνες και οι προσπάθειες προώθησης στοχεύουν στην προστασία του άρθρου 1 της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του άρθρου 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο εγγυάται την ελευθερία γνώμης και λόγου κάθε ατόμου.
 • Οι πρωτοβουλίες μας επιδιώκουν τη δημιουργία μιας κοινότητας χωρίς εμπόδια σχετικά με τη φυλή, την εθνική  προκατάληψη και την ανεξαρτησία του λόγου. Επιπλέον, ενισχύουν το δημόσιο λόγο στη σφαίρα του δικαίου της ελευθερίας μέσω εμπειρικών δεδομένων και αναλύσεων.
 • Θεωρούμε τα νομικά πλαίσια ως κεντρικό στοιχείο για την ενίσχυση του δικαιώματος των ανθρώπων να εκφράζονται, σχηματίζοντας έτσι τον πυρήνα του δωρεάν αποθετηρίου μας. Αυτό το θησαυρό μελετών και αναλύσεων θα στηρίξει τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε υποδειγματικούς πρωτότυπους νόμους που χρησιμεύουν ως παράδειγμα για όσους σκοπεύουν να προωθήσουν την αιτία της ελεύθερης έκφρασης

Οι δραστηριότητές μας

Η Ελευθερἰα του Λόγου προωθεἱ :

 • Νομοθεσία για την υποβολή εκθέσεων δημοσίου συμφέροντος.
 • Νόμοι για τη συκοφαντία και τη δυσφήμιση.
 • Καταστατικό που προστατεύει τους δημοσιογράφους.
 • Αρχές της αμεροληψίας και της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και Νομοθεσία για το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση (RTI).
 • Την ελευθερία επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών με ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης για πληροφόρηση του κοινού.
 • Την  επισήμανση της διαφθοράς και της παρανομίας καθώς και την ελευθερία πρόσβασης σε πληροφορίες.
 • Καταπολέμηση του ρατσισμού.

 

Optimized by Optimole
error: Content is protected !!