Οι αρχές μας

 Δεσμευόμαστε στις ακόλουθες αρχές εργασιακής πρακτικής:

Η αποστολή μας 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ελευθερία του Λόγου, (Blueprint For Free Speech Greece), εργάζεται σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για την προώθηση τόσο της Διακήρυξης για τη Φυλετική και Φυλετική Προκατάληψη όσο και του Δικαιώματος στην Ελεύθερη Έκφραση. Η έρευνα και ο ακτιβισμός μας στοχεύουν στην προστασία του άρθρου 1 της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του άρθρου 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία και τα δύο καθιερώνουν το δικαίωμα στην ελευθερία, την ύπαρξη, τη σκέψη και την έκφραση για όλα τα άτομα.

  Τα προγράμματά μας στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από ρατσισμό και προκαταλήψεις, καθώς και στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου.

 • Βελτίωση του δημόσιου λόγου για το δίκαιο των ελευθεριών μέσω αποδεικτικών στοιχείων και έρευνας.
 • Προσφέρετε έρευνα και πόρους στην κοινωνία των πολιτών, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους ηγέτες και στα μέσα ενημέρωσης.
 • Ενθάρρυνση των καταγγελιών δημοσίου συμφέροντος για την αποκάλυψη και την πρόληψη του εγκλήματος και της διαφθοράς.
 • Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και της κατανόησης των δικαιωμάτων τους.

Παρέχουμε αυτή τη μελέτη με έναν εύχρηστο τρόπο δωρεάν σε όλους. Μπορεί να αναπαραχθεί, με αναφορά, εάν απαιτείται.

 

Οι αξίες μας

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Ελευθερίας του Λόγου, τονίζει ότι όλοι οι άνθρωποι μοιράζονται έναν παρόμοιο πρόγονο και ανήκουν στο ίδιο είδος.

 • Όλα τα άτομα γεννιούνται με ίση αξιοπρέπεια και δικαιώματα και αποτελούν μέρος της ανθρωπότητας.
 • Ελευθερία έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων.
 • Ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που ενημερώνουν το κοινό και αποκαλύπτουν τη διαφθορά και τις παρανομίες.
 • Δωρεάν πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών. Καθένας από τους παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω βοηθά τους ανθρώπους να λαμβάνουν μορφωμένες αποφάσεις σχετικά με την κοινωνία στην οποία θέλουν να είναι μέρος. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε ερευνητικά εργαλεία σε άτομα και οργανισμούς που επιδιώκουν ενεργά και προωθούν τόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα της Διακήρυξης για τη φυλή και τις φυλετικές προκαταλήψεις (άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) όσο και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Εκτιμούμε επίσης την κριτική διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ του δικαιώματος ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή και της απαίτησης για περισσότερη θεσμική διαφάνεια. Σκοπεύουμε να παρέχουμε εξειδικευμένες πληροφορίες και έρευνα σε ΜΚΟ, κυβερνήσεις, υποστηρικτές της ελευθερίας και οποιονδήποτε εργάζεται για την αποκάλυψη της διαφθοράς και την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης σε όλα τα έθνη.

 

Οι Δραστηριότητές μας

 • Μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη μιας δωρεάν, προσβάσιμης στο κοινό διαδικτυακής βιβλιοθήκης έρευνας και ανάλυσης σχετικά με τη νομοθεσία που προστατεύει την ισότητα και την ελευθερία της έκφρασης από όλο τον κόσμο. Η έρευνα καλύπτει θέματα όπως η αποκάλυψη δημοσίου συμφέροντος, ο νόμος περί παρενόχλησης και δυσφήμισης, η προστασία των δημοσιογράφων και η διαδικτυακή ουδετερότητα/δημοσιεύσεις στο Διαδίκτυο, (Ελευθερία της Πληροφόρησης).
 • Θεωρούμε την βελτἱωση καθε νομοθεσἱας ως ενα βασικό θεμέλιο για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης των ανθρώπων. Ως εκ τούτου δημιουργοὑμε την δωρεάν βιβλιοθήκης μας. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συλλογή έρευνας και ανάλυσης για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις για τις βέλτιστες πρακτικές που μπορεί να χρησιμεύσουν ως πρότυπο για όσους επιδιώκουν να βελτιώσουν την ελευθερία του λόγου και τη φυλετική ισότητα.

 

 

 

 

  Optimized by Optimole
  error: Content is protected !!