Οι συνεργάτες μας

Blueprint-for-Free-Speech

Blueprint for free Speech

Το Blueprint for Free Speech είναι μια μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση που εργάζεται διεθνώς για την προώθηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. Το έργο μας υπερασπίζεται το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο διεκδικεί το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης για όλους τους ανθρώπους.

Blueprint-for-Free-Speech

Whistleblowers of America

Η WoA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά τους καταγγέλλοντες που έχουν υποστεί αντίποινα αφού εντόπισαν βλάβη σε άτομα ή στο κοινό.

Workplace Promise Institute

Workplace Promise Institute

Ενδυνάμωση του Χώρου Εργασίας για να αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας για τους υπαλλήλους, τις οικογένειες και την κοινότητα που αγγίζει.

Whistleblowers UK Logo

Whistleblowers UK

Το WhistleblowersUK είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ευέλικτος, ευέλικτος και ανταποκρίνεται στις αλλαγές.

Είμαστε η κορυφαία φωνή που προωθεί τον μετασχηματισμό στον τρόπο με τον οποίο η ομιλία ενσωματώνεται και αναγνωρίζεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος μιας δίκαιης και διαφανούς κοινωνίας. Παρέχουμε πρακτική, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή βοήθεια, πληροφορίες και υποστήριξη σε καταγγέλλοντες και οργανισμούς.

Blueprint-for-Free-Speech

The Whistleblower House

Το Whistleblower House στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό για και με τους νοτιοαφρικανούς πληροφοριοδότες. Το Whistleblower House, ένα εγγεγραμμένο NPC (2021/717060/08), είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός (PBO Reference No. 930077363) που διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τους καταγγέλλοντες, ευαισθητοποιεί τα δεινά των πληροφοριοδοτών και αναγνωρίζει την ζωτικός ρόλος των πληροφοριοδοτών για την ενίσχυση της ηθικής και της δημοκρατίας στη Νότια Αφρική.

Optimized by Optimole
error: Content is protected !!