Δωρεάν βιβλιοθήκη της blueprint με νόμους που επηρεάζουν την προστασία των καταγγελτών

Αυτή η βιβλιοθήκη περιέχει τα νομοθετικά πλαίσια που επηρεάζουν εάν και πώς οι καταγγέλλοντες μπορούν να αναζητήσουν νομική προστασία σε διαφορετικές χώρες. Ορισμένες χώρες έχουν αυτόνομους νόμους για την προστασία των καταγγέλλων δημοσίου συμφέροντος , άλλες μπορεί να προσφέρουν κάποια προστασία μέσω διαφορετικής νομοθεσίας, όπως η εργατική νομοθεσία.

Επιλέξτε μια χώρα παρακάτω για να δείτε τους νόμους που επηρεάζουν την προστασία των καταγγέλλων δημοσίου συμφέροντος.

Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση)
Greek Flag Circular - Icon by Iconpacks

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τελικά τον νόμο 4990/2022 (ΦΕΚ Α’/210-11.11.2022)

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες («στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού»)

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Οκτωβρίου 2019 για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει 8 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των πληροφοριοδοτών

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

Οδηγία της ΕΕ για την καταγγελία πληροφοριών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή.

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

Νομοθεσία και πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση των φυλετικών και εθνοτικών διακρίσεων

European Union Flag Circular - Icon by Iconpacks

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Νότια Αφρική
South Africa Flag Circular - Icon by Iconpacks

Ένας Οδηγός για Διευθυντές του Δημόσιου Τομέα Προώθηση της λογοδοσίας του Δημόσιου Τομέα Εφαρμογή του νόμου περί προστατευόμενων γνωστοποιήσεων

South Africa Flag Circular - Icon by Iconpacks

Οδηγός συμμόρφωσης: 3Β του νόμου περί προστατευόμενων γνωστοποιήσεων της Νότιας Αφρικής, όπως τροποποιήθηκε

South Africa Flag Circular - Icon by Iconpacks

Reform on the Horizon: Οι Whistleblowers Πρόσφεραν περισσότερη Προστασία

South Africa Flag Circular - Icon by Iconpacks

IRBA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΦΥΡΙΚΩΣΗΣ

ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)
USA Flag Circular - Icon by Iconpacks

Νόμοι των Η.Π.Α Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ηγετική επιρροή στη θέσπιση νόμων για τους καταγγέλλοντες με βασικές προστασίες και κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του εμπιστευτικού χειρισμού των αποκαλύψεων, των οικονομικών βραβείων και των ανεξάρτητων καναλιών αναφοράς. Επί του παρόντος, υπάρχουν δεκάδες νόμοι σε ομοσπονδιακό, πολιτειακό και τοπικό επίπεδο που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους καταγγέλλοντες να εμφανιστούν.

USA Flag Circular - Icon by Iconpacks

Προστασία πληροφοριοδοτών

USA Flag Circular - Icon by Iconpacks

Επισκόπηση του νόμου περί απορρήτου: Έκδοση 2020

USA Flag Circular - Icon by Iconpacks

Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Προστασίας Πληροφορητών

USA Flag Circular - Icon by Iconpacks

Μην τους αφήνετε να σας χαστουκίζουν: Η υπόθεση για την ομοσπονδιακή νομοθεσία κατά του SLAPP

ΗΒ (Ηνωμένο Βασίλειο)
UK Flag Circular - Icon by Iconpacks

Η κυβέρνηση ψηφίζει τον πρώτο νόμο που περιέχει διάταξη κατά του SLAPP, αλλά η νομική προστασία περιορίζεται στο να μιλήσει ανοιχτά για οικονομικά εγκλήματα

Optimized by Optimole
error: Content is protected !!